Прозорците на Старата Джамия

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.