Стани Patron

Присъедини се към Patreon! Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ …

… и освен благо-дарности, ще получиш и невероятни подаръци.

Ако искаш да под­кре­пиш същес­т­ву­ва­нето на сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да пиша статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, можеш да го направиш с Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, където хора като теб, спон­со­ри­рат неза­ви­сими автори или артисти, под­кре­пяйки тяхната твор­ческа дейност, и стават както се казва истински Покро­ви­тели на Изкус­т­вото и Лите­ра­ту­рата!

Ако се запишеш за Patreon або­на­мент не само ще помогнеш проекта Невидимата КРЕПОСТ да се развива, но и ще получиш редица стра­хотни подаръци като бонус мате­ри­али и поглед от кухнята.

Избери някое от нивата по долу и стани “Посе­ти­тел”, “Пъте­шес­т­ве­ник”, или “Изсле­до­ва­тел” !

Избери степен:

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

• Бонус Мате­ри­али: достъп до бонус Patron-Only мате­ри­али към основ­ните статии. 

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$5 на месец*

• Пред­ва­ри­те­лен поглед: раз­гле­дай някои ранни чернови, снимки и графики за след­ва­щите статии.

• Бонус Мате­ри­али: достъп до бонус Patron-Only мате­ри­али към основ­ните статии. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

• Мърч: вземи трите плаката от колек­ци­ята “Старинен град Несебър” и всички бъдещи сувенири в Ателие. 

• Пред­ва­ри­те­лен поглед: раз­гле­дай някои ранни чернови, снимки и графики за след­ва­щите статии.

• Бонус Мате­ри­али: достъп до бонус Patron-Only мате­ри­али към основ­ните статии. 

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн тран­зак­ция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекра­тите або­на­мента по всяко време и по всякаква причина.  

Изтегли мобилното приложение на Patreon