fbpx

Обсерватория

Обик­но­вено, обсер­ва­то­ри­ята е раз­по­ло­жена високо в пла­ни­ната и за това има причина. Само от такава височина пред нея се разкрива широка гледка. Потърси отго­во­рите в тази кате­го­рия на някои от най-инте­рес­ните въпроси за кул­тур­ното наслед­с­тво, които изискват да се погледне тъкмо от високо.

Подкрепи проекта Невидима КРЕПОСТ

  Първите 10 човека  
ще получат плакат оп избор от колекцията Старинен град Несебър

Последвай
Невидимата КРЕПОСТ
в социалните мрежи

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.