fbpx

Обсерватория

Обик­но­вено, обсер­ва­то­ри­ята е раз­по­ло­жена високо в пла­ни­ната и за това има причина. Само от такава височина пред нея се разкрива широка гледка. Потърси отго­во­рите в тази кате­го­рия на някои от най-инте­рес­ните въпроси за кул­тур­ното наслед­с­тво, които изискват да се погледне тъкмо от високо.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.