fbpx

Пътеводител

Със сигур­ност има нещо по-инте­ресно относно памет­ни­ците на кул­ту­рата от това, че те просто същес­т­ву­ват от много дълго време. Прочети в тази кате­го­рия какво ги прави уникални, забе­ле­жи­телни, и обичани. Може би не винаги ще е това, което би очаквал да откриеш в турис­ти­чески пъте­во­ди­тел.

Подкрепи проекта Невидима КРЕПОСТ

  Първите 10 човека  
ще получат плакат оп избор от колекцията Старинен град Несебър

Последвай
Невидимата КРЕПОСТ
в социалните мрежи

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.