fbpx
Про­екти

Инициативи, различни от писмена работа

Старинен град Несебър

Плакати

Колек­ция от пла­кати, които изоб­ра­зя­ват някои сред­но­ве­ковни църкви от Ста­ри­нен град Несебър. 

Археологически тур

Антична Сердика

ОЧАК­ВАЙТЕ СКОРО

Ще Ви поканя на тур по руи­ните на Антична Сер­дика, които лежат в под­ле­зите и стра­нич­ните улици в самия център на столицата. 

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна стаия!

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

Etsy

Подкрепете ме - купите плакат "Старинен Град НЕСЕБЪР":

Buy me a coffee

57 от 120 EUR (€)

ЦЕЛ: Помогнете ми да покрия разходите за поддържането на сайта Невидима Крепост за една година, които включват домейн, хостинг план, и платени приложения.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.