fbpx

Занаяти

До скоро, ста­рите зана­яти имаха репу­та­ци­ята на отжи­ве­лица и се въз­при­е­маха като затво­рена стра­ница от исто­ри­ята. Но все повече инте­ре­сът към тях нарас­тва и те се въз­раж­дат и нагаж­дат към новият век. При­чи­ната може би се крие в оча­ро­ва­ни­ето на ръчния труд и вглеж­да­нето в детайла.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Занаяти

До скоро, ста­рите зана­яти имаха репу­та­ци­ята на отжи­ве­лица и се въз­при­е­маха като затво­рена стра­ница от исто­ри­ята. Но все повече инте­ре­сът към тях нарас­тва и те се въз­раж­дат и нагаж­дат към новият век. При­чи­ната може би се крие в оча­ро­ва­ни­ето на ръчния труд и вглеж­да­нето в детайла.

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.