fbpx

Нематериално

Нема­те­ри­ал­ното наслед­с­тво обгръща мате­ри­ал­ното и му при­дава завър­шен вид. В тази колек­ция ще наме­рите онези статии, които раз­каз­ват за лични исто­рии, легенди, при­казки, тра­ди­ции, умния, и фестивали

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Нематериално наследство

Нема­те­ри­ал­ното наслед­с­тво обгръща мате­ри­ал­ното и му при­дава завър­шен вид. В тази колек­ция ще наме­рите онези статии, които раз­каз­ват за лични исто­рии, легенди, при­казки, тра­ди­ции, умния, и фестивали

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.