fbpx

Османска империя

Статии за наслед­с­твото от вре­мето на Осман­с­ката импе­рия, която владее земите на Бал­ка­ните между 14 и 19 век. Тук ще стане дума за джамии, мед­ре­сета, сараи, чешми и мостове.

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил
Пътеводител

Прозорците на Старата Джамия

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Османска империя

Статии за наслед­с­твото от вре­мето на Осман­с­ката импе­рия, която владее земите на Бал­ка­ните между 14 и 19 век. Тук ще стане дума за джамии, мед­ре­сета, сараи, чешми и мостове.

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил
Пътеводител

Прозорците на Старата Джамия

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.