fbpx

Селища

Исто­ри­чес­ките гра­дове са впе­чат­ля­ващи, защото пред­став­ля­ват една свър­зана струк­тура — сис­тема от обекти, където отдел­ните части си вза­и­мо­дейс­т­ват и се допълват.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Селища

Исто­ри­чес­ките гра­дове са впе­чат­ля­ващи, защото пред­став­ля­ват една свър­зана струк­тура — сис­тема от обекти, където отдел­ните части си вза­и­мо­дейс­т­ват и се допълват.

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.